تخفیف ویژه
بیسکویت غنی شده بیسکوپلاس گرجی
بیسکویت غنی شده بیسکوپلاس گرجی
6،400 تومان
4،800 تومان
تخفیف ویژه
پک 5 طعم 3+17 عددی غذای کودک ماجان (3 عدد رایگان)
پک 5 طعم 3+17 عددی غذای کودک ماجان (3 عدد رایگان)
98،000 تومان
83،300 تومان
تخفیف ویژه
پک 4 طعم 2+12 عددی غذای کودک ماجان (2 عدد رایگان)
پک 4 طعم 2+12 عددی غذای کودک ماجان (2 عدد رایگان)
68،600 تومان
58،800 تومان