ضمانت بازگشت ۷ روزه

به منظور رضایتمندی شما عزیزان در صورت تغییر نظر شما تا 7 روز، کل سفارش یا بخشی از آن قابل بازگشت بوده و با هماهنگی اوپراتور از شما دریافت می‌شود. آیتم های برگشتی نباید استفاده شده و باز شده باشند. برای هماهنگی با ۱۸۰۵ تماس حاصل فرمایید.